Sắp xếp theo:
Từ 15 - 35 khách

Thông House 4, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà Nội 40km
7.000.000đ
Từ 14 - 25 khách

Nhà Moon, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
4.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

Thông House 1, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Trung tâm Hà nội khoảng 40km
6.000.000đ
Từ 20 - 40 khách

Bin Garden Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 06 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách  Hà nội khoảng 40km
5.000.000đ
Từ 19 - 24 khách

SH Đồng Đò, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng bếp, Cách Hà nội 45km
8.000.000đ
Từ 18 - 30 khách

Blue Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
8.000.000đ
Từ 8 - 15 khách

Thông House 3, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Nhà vệ Sinh, 01 Phòng Khách, Cách Hà Nội 40km
2.500.000đ
Từ 15 - 25 khách

LG3 Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
5.300.000đ
Từ 15 - 25 khách

Thông House 2, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Trung tâm Hà nội khoảng 40km
5.500.000đ
Từ 12 - 20 khách

HL1 Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
3.000.000đ
Từ 10 - 20 khách

HL2 Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
3.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

An Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 45km
6.000.000đ