Sắp xếp theo:
Từ 20 - 40 khách

Bin Garden Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 06 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách  Hà nội khoảng 40km
5.000.000đ
Từ 13 - 25 khách

Pine Riverside Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Trung tâm Hà nội khoảng 40km
5.500.000đ
Từ 15 - 25 khách

Pine Garden Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Trung tâm Hà nội khoảng 40km
5.000.000đ
Từ 18 - 30 khách

Blue Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
8.000.000đ
Từ 8 - 15 khách

Pine Garden 02PN, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Nhà vệ Sinh, 01 Phòng Khách, Cách Hà Nội 40km
2.500.000đ
Từ 15 - 25 khách

Big LG Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
4.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

HL1 Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
3.200.000đ
Từ 10 - 20 khách

HL2 Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
3.200.000đ
Từ 15 - 25 khách

An's House Đồng Đò, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 45km
5.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

Gia Huy Home, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
4.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

CH Villa, Sóc Sơn

06 Phòng ngủ, 07 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 45km
7.000.000đ
Từ 14 - 25 khách

Moon Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
4.500.000đ