Sắp xếp theo:
Từ 14 - 18 khách

LX17, Flamingo Đại Lải

05 Phòng ngủ, 06 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
11.500.000đ
Từ 14 - 16 khách

B96, Flamingo Đại lải

05 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
7.500.000đ
Từ 12 - 15 khách

LX 18, Flamingo Đại lải

04 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
6.500.000đ
Từ 14 - 18 khách

B24, Flamingo Đại Lải

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội  50km
8.000.000đ
Từ 14 - 17 khách

B23, Flamingo Đại Lải

06 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
5.000.000đ
Từ 8 - 10 khách

Charm M1.2, Flamingo Đại Lải

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
3.000.000đ
Từ 12 - 14 khách

HO29, Flamingo Đại lải

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
5.000.000đ
Từ 14 - 20 khách

B101, Flamingo Đại Lải

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
6.500.000đ
Từ 10 - 12 khách

GV31, Flamingo Đại Lải

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
4.500.000đ
Từ 12 - 14 khách

HO15, Flamingo Đại lải

04 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
4.500.000đ