Sắp xếp theo:
Từ 10 - 15 khách

SS Garden, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 15 - 30 khách

Vũ Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Phòng Tắm, 01 Phòng bếp, Cách Hà nội 45km
5.000.000đ
Từ 15 - 20 khách

Sunny Home, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 12 - 25 khách

Đô la Home, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 15 - 20 khách

LH Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
4.000.000đ
Từ 8 - 10 khách

Peace Home, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
2.500.000đ
Từ 15 - 20 khách

SH Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
7.000.000đ
Từ 15 - 30 khách

Mai House, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 6 - 9 khách

May Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
2.400.000đ
Từ 14 - 20 khách

Rose Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.200.000đ
Từ 12 - 20 khách

OC Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.800.000đ
Từ 4 - 7 khách

Nhà K1, Đồng Đò Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
2.000.000đ