Sắp xếp theo:
Từ 2 - 4 khách

Nhà Rubik, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.200.000đ
Từ 2 - 3 khách

Quả Thông 3, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.200.000đ
Từ 2 - 2 khách

Nhà Tinymoon, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.200.000đ
Từ 2 - 4 khách

Nhà Mận, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
1.499.000đ
Từ 2 - 4 khách

Nhà Osaka, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.200.000đ
Từ 2 - 4 khách

Nhà Cung Trăng, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.500.000đ
Từ 2 - 3 khách

Nhà Hobit, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.200.000đ
Từ 12 - 20 khách

ED Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

TBH Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
6.000.000đ
Từ 18 - 30 khách

Tama Villa 1, Sóc Sơn

06 Phòng ngù, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
6.000.000đ
Từ 14 - 25 khách

Maki Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
6.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

Tama Villa 2, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
5.000.000đ