Sắp xếp theo:
Từ 10 - 20 khách

HL Villa 2, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
3.500.000đ
Từ 15 - 25 khách

An Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 45km
6.500.000đ
Từ 16 - 45 khách

Dhill Villa, Sóc Sơn

07 Phòng ngủ, 08 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
7.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

GH Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
3.000.000đ
Từ 8 - 12 khách

Mây Homestay, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
2.500.000đ
Từ 15 - 25 khách

C1 Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

06 Phòng ngủ, 07 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 45km
8.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

MK Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
6.000.000đ
Từ 15 - 20 khách

LG1 Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
4.800.000đ
Từ 10 - 15 khách

LG2 Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 02 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
3.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

Rum Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
6.000.000đ
Từ 18 - 35 khách

TR Villa, Sóc Sơn

07 Phòng ngủ, 08 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
8.000.000đ
Từ 8 - 10 khách

Na House, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
3.000.000đ