Sắp xếp theo:
Từ 12 - 20 khách

LG1 Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
4.000.000đ
Từ 10 - 15 khách

LG2 Home, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 02 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 40km
2.800.000đ
Từ 1 - 35 khách

TR Villa, Sóc Sơn

07 Phòng ngủ, 08 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
8.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

Island House 1, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
8.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

Island House 2, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
8.000.000đ
Từ 10 - 15 khách

Vườn Lê, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 10 - 15 khách

AV Home, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.900.000đ
Từ 8 - 10 khách

Windy Hill, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.500.000đ
Từ 10 - 25 khách

Gạch House, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm. 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.500.000đ
Từ 20 - 30 khách

Moon Retreat Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
5.000.000đ
Từ 8 - 12 khách

S2 House, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.200.000đ
Từ 6 - 10 khách

S1 House, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
2.500.000đ