Sắp xếp theo:
Từ 15 - 22 khách

F3 Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
5.000.000đ
Từ 45 - 85 khách

MT Villa Nguyên Khu Đồng Đò, Sóc Sơn

13 Phòng ngủ, 12 Phòng Tắm, 02 Phòng Bếp, Cách Hà nội 42km
17.000.000đ
Từ 10 - 25 khách

Gạch House, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm. 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.500.000đ
Từ 20 - 30 khách

Moon Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
6.000.000đ
Từ 40 - 60 khách

Y Villa Nguyên Khu Đồng Đò, Sóc Sơn

07 Phòng ngủ, 11 Phòng tắm, 02 Phòng Bếp, Cách Hà nội 42km
14.000.000đ
Từ 18 - 30 khách

Sal Villa Nguyên Khu - Hồ Kèo Cà, Sóc Sơn

06 Phòng Ngủ, 06 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
5.500.000đ
Từ 20 - 35 khách

An Garden, Sóc Sơn

07 Phòng ngủ, 07 Phòng tắm, 02 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
6.500.000đ
Từ 10 - 15 khách

ED Villa 2, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 03 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
3.200.000đ
Từ 12 - 28 khách

La Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
5.500.000đ
Từ 12 - 20 khách

Vi House, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.500.000đ
Từ 10 - 25 khách

Phonix Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.500.000đ
Từ 14 - 25 khách

Big Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 02 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 42km
3.500.000đ