Sắp xếp theo:
Từ 6 - 9 khách

May House 2, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
2.200.000đ
Từ 14 - 20 khách

May Home, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

Ochen Villa, Đồng Đò Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.800.000đ
Từ 4 - 7 khách

Nhà K1, Đồng Đò Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
2.000.000đ
Từ 4 - 7 khách

Nhà K3, Đồng Đò Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
2.000.000đ
Từ 2 - 3 khách

Nhà K2, Đồng Đò Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
0đ
Từ 3 - 6 khách

Nhà K4, Đồng Đò Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.800.000đ
Từ 2 - 4 khách

Nhà Rooftop, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm. Cách Hà nội 40km
1.300.000đ
Từ 2 - 6 khách

Nhà Happy House, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.300.000đ
Từ 2 - 6 khách

Nhà Full House, Sóc Sơn

01 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.300.000đ
Từ 4 - 7 khách

Nhà Gỗ Thông, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.600.000đ
Từ 4 - 7 khách

Nhà Tổ chim, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 01 Phòng tắm, Cách Hà nội 40km
1.600.000đ