Sắp xếp theo:
Từ 20 - 35 khách

An Garden, Sóc Sơn

07 Phòng ngủ, 07 Phòng tắm, 02 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
6.500.000đ
Từ 12 - 28 khách

La Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.900.000đ
Từ 12 - 20 khách

Vi House, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.500.000đ
Từ 10 - 25 khách

Phonix Villa, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.500.000đ
Từ 10 - 15 khách

Sau Garden, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 4 - 6 khách

Wood House, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
2.000.000đ
Từ 15 - 20 khách

Sunny Home, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 12 - 25 khách

Đô la Home, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 15 - 20 khách

Lee House, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
4.000.000đ
Từ 8 - 10 khách

Peace Home, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
2.500.000đ
Từ 15 - 20 khách

SH Villa, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
7.000.000đ
Từ 15 - 30 khách

Mai House, Sóc Sơn

04 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ