Sắp xếp theo:
Từ 6 - 14 khách

Chòi Home, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng bếp, Cách Hà nội 45km
2.300.000đ
Từ 12 - 20 khách

IH1 Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
7.000.000đ
Từ 4 - 6 khách

F Garden, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 40km
2.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

IH2 Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
8.000.000đ
Từ 4 - 6 khách

WL Homestay, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
2.000.000đ
Từ 10 - 15 khách

Vườn Lê, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.000.000đ
Từ 6 - 10 khách

S1 House, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
2.800.000đ
Từ 10 - 15 khách

AV Villa Đồng Đò, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
4.900.000đ
Từ 10 - 15 khách

Gạo Homestay, Sóc Sơn

03 Phòng ngủ, 04 Phòng Tắm, 01 Phòng bếp, Cách Hà nội 45km
3.500.000đ
Từ 8 - 12 khách

S2 House, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.000.000đ
Từ 8 - 10 khách

Windy Hill, Sóc Sơn

02 Phòng ngủ, 02 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 40km
3.200.000đ
Từ 12 - 20 khách

Pow Villa, Sóc Sơn

05 Phòng ngủ, 04 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
4.000.000đ