Sắp xếp theo:
Từ 10 - 10 khách

F16, Flamingo Đại Lải

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 49km
3.700.000đ
Từ 30 - 40 khách

RS Villa, Ba Vì

07 Phòng ngù, 07 Phòng tắm, 01 Phòng Bếp. Cách Hà nội 55km
9.000.000đ
Từ 32 - 40 khách

LA Villa, Ba vì

05 Phòng ngủ, 05 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 55km
5.000.000đ
Từ 26 - 40 khách

Nguyên Khu Viên Villa, Ba vì

08 Phòng ngủ, 08 Phòng tắm, 02 Phòng bếp, Cách Hà nội 55km
8.500.000đ
Từ 24 - 40 khách

Nguyên Khu B Villa, Ba vì

07 Phòng ngủ, 07 Phòng tắm, 02 Phòng bếp, Cách Hà nội 55km
6.500.000đ
Từ 22 - 40 khách

Mây Villa Nguyên Khu, Ba vì

07 Phòng ngủ, 07 Phòng tắm, 02 Phòng Bếp, Cách Hà nội 55km
8.000.000đ
Từ 20 - 30 khách

GN Villa, Ba vì

06 Phòng ngủ, 06 Phòng Tắm, 01 Phòng Bếp, Cách Hà nội 60km.
5.500.000đ
Từ 26 - 35 khách

BL Villa, Hòa Bình

06 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm , 01 Phòng bếp, Cách Hà nội 55km
8.000.000đ
Từ 46 - 55 khách

Lotus Nguyên Khu, Ba Vì

12 Phòng ngủ, 14 Phòng Tắm, 02 Phòng Bếp, Cách Hà nội 55km
13.000.000đ
Từ 18 - 26 khách

Lotus Villa 18, Ba vì

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
5.000.000đ
Từ 8 - 10 khách

A6, Falmingo Đại Lải

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
3.500.000đ
Từ 6 - 8 khách

Charm M3.1, Flamingo Đại Lải

02 Phòng ngủ, 02 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
3.000.000đ