Sắp xếp theo:
Từ 20 - 40 khách

C41 Villa, Sân Golf Tam Đảo

07 Phòng ngủ, 07 Phòng ngủ, 01 Phòng Khách, 01 Phòng Karaoke, Cách Hà nội 65km
16.000.000đ
Từ 20 - 50 khách

DA25 VILLA, Golf Tam Đảo

07 Phòng ngủ, 08 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 60km
16.000.000đ
Từ 20 - 30 khách

BL Villa, Golf Tam Đảo

08 Phòng ngủ, 09 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 60km
13.000.000đ
Từ 1 - 40 khách

GR Villa, Golf Tam Đảo

08 Phòng ngủ, 09 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 60km
14.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

SP E74 Villa, Tam Đảo

06 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 65km
14.000.000đ
Từ 12 - 20 khách

C26 Villa, Sân Golf Tam Đảo

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 65km
9.000.000đ
Từ 16 - 25 khách

E51 Villa, Sân Golf Tam Đảo

05 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 65km
9.600.000đ
Từ 12 - 20 khách

D46 Villa, Sân Golf Tam Đảo

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 65km
9.000.000đ
Từ 20 - 40 khách

C25 Villa, Sân Golf Tam Đảo

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 65km
11.000.000đ
Từ 10 - 12 khách

A19 Villa, Sân Golf Tam Đảo

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 65km
8.000.000đ
Từ 16 - 20 khách

A34 Villa, Sân Golf Tam Đảo

08 Phòng ngủ, 10 Phòng tắm, 02 Phòng bếp, Cách Hà nội 65km
15.000.000đ
Từ 15 - 25 khách

C83 Villa, Sân Golf Tam Đảo

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 65km
13.000.000đ