Sắp xếp theo:
Từ 18 - 26 khách

Lotus Villa 18, Ba vì

04 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
5.000.000đ
Từ 1 - 20 khách

CS Ba vì

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
6.500.000đ
Từ 30 - 45 khách

Đồi Xanh Villa, Ba Vì

05 Phòng ngủ, 06 Nhà Vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
8.000.000đ
Từ 24 - 35 khách

CM Villa, Ba vì

07 Phòng ngủ, 08 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 55km
6.000.000đ
Từ 15 - 24 khách

Shill Villa, Ba vì

05 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
5.000.000đ
Từ 1 - 30 khách

Cloudy Home, Ba vì

03 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
4.300.000đ
Từ 30 - 45 khách

Mây Hồng Home, Ba vì

07 Phòng ngủ, 11 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoàng 50km
2.800.000đ
Từ 1 - 25 khách

Lala Villa, Ba vì

05 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng Khách, Cách Hà nội 55km
8.500.000đ
Từ 10 - 15 khách

YT Villa, Ba vì

03 Phòng ngủ, 03 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 50km
4.800.000đ
Từ 20 - 25 khách

Pooltel Villa, Ba vì

05 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 55km
8.000.000đ
Từ 22 - 30 khách

Lotus Villa 22, Ba vì

05 Phòng ngủ, 06 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 56km
5.000.000đ
Từ 16 - 24 khách

Lake Villa, Ba vì

05 Phòng ngủ, 07 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
6.600.000đ