Sắp xếp theo:
Từ 15 - 30 khách

Đậu Đậu Villa, Sơn Tây

05 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
6.500.000đ
Từ 16 - 25 khách

Canary Villa, Sơn Tây

04 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 45km
5.500.000đ
Từ 16 - 25 khách

Orchid Villa, Sơn Tây

05 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng Khách, Cách Hà nội khoảng 45km
6.500.000đ
Từ 16 - 25 khách

G Villa, Sơn Tây

04 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà Nội khoảng 45km
6.000.000đ
Từ 12 - 25 khách

Swan Villa, Sơn Tây

05 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 55km
4.500.000đ
Từ 16 - 25 khách

Apricot Home, Sơn Tây

03 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
5.000.000đ
Từ 12 - 15 khách

Land Villa, Sơn Tây

05 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
7.000.000đ
Từ 35 - 50 khách

Green Villa, Sơn Tây

10 Phòng ngủ, 10 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 50km
7.500.000đ