Sắp xếp theo:
Từ 26 - 35 khách

BL Villa, Hòa Bình

06 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm , 01 Phòng bếp, Cách Hà nội 55km
8.000.000đ
Từ 18 - 30 khách

MT Villa, Hòa Bình

07 Phòng ngủ, 08 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoảng 45km
10.000.000đ
Từ 10 - 20 khách

Minad Villa 05, Hòa Bình

05 Phòng ngủ, 05 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
8.000.000đ
Từ 12 - 15 khách

Flower Villa, Hòa Bình

06 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
8.500.000đ
Từ 30 - 45 khách

Đồng Chanh Lake Villa (Nguyên khu), Hòa Bình

15 Phòng Ngủ, 15 Phòng Tắm, 04 Phòng Bếp, Cách Hà nội 45km
19.800.000đ
Từ 12 - 20 khách

Tama Villa, Hòa Bình

05 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
5.000.000đ
Từ 20 - 30 khách

SC Villa, Hòa Bình

06 Phòng ngủ, 6 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội khoàng 50km
12.000.000đ
Từ 10 - 12 khách

Sunrise Villa, Hòa Bình

05 Phòng ngủ, 05 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
7.000.000đ
Từ 15 - 35 khách

Balu Villa, Hòa Bình

06 Phòng ngủ, 06 Phòng tắm, 01 Phòng bếp, Cách Hà nội 65km
10.000.000đ
Từ 8 - 10 khách

Zen Villa, Hoà Bình

04 Phòng ngủ, 04 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
6.000.000đ
Từ 8 - 15 khách

Minad Villa 04, Hòa Bình

04 Phòng ngủ, 04 Nhà vệ sinh, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
6.500.000đ
Từ 6 - 9 khách

Ivory View Hồ, Hòa Bình

03 Phòng ngủ, 03 Phòng tắm, 01 Phòng khách, Cách Hà nội 45km
4.500.000đ